Alkalinization
Analgesics..
Antiandrogens..
Bromhexine
Budesonide
Cannabidiol
Colchicine
Conv. Plasma
Curcumin
Ensovibep
Famotidine
Favipiravir
Fluvoxamine
Hydroxychlor..
Iota-carragee..
Ivermectin
Lactoferrin
Lifestyle..
Melatonin
Metformin
Molnupiravir
Monoclonals..
Nigella Sativa
Nitazoxanide
Nitric Oxide
Paxlovid
Peg.. Lambda
Povidone-Iod..
Quercetin
Remdesivir
Vitamins..
Zinc

Other
Feedback
Home
Home   COVID-19 treatment studies for Quercetin  COVID-19 treatment studies for Quercetin  C19 studies: Quercetin  Quercetin   Select treatmentSelect treatmentTreatmentsTreatments
Alkalinization Meta Lactoferrin Meta
Melatonin Meta
Bromhexine Meta Metformin Meta
Budesonide Meta Molnupiravir Meta
Cannabidiol Meta
Colchicine Meta Nigella Sativa Meta
Conv. Plasma Meta Nitazoxanide Meta
Curcumin Meta Nitric Oxide Meta
Ensovibep Meta Paxlovid Meta
Famotidine Meta Peg.. Lambda Meta
Favipiravir Meta Povidone-Iod.. Meta
Fluvoxamine Meta Quercetin Meta
Hydroxychlor.. Meta Remdesivir Meta
Iota-carragee.. Meta
Ivermectin Meta Zinc Meta

Other Treatments Global Adoption
All Studies   Meta Analysis   Recent:  
0 0.5 1 1.5 2+ Recovery 29% Improvement Relative Risk Recovery time 18% c19early.org/q Zupanets et al. Quercetin for COVID-19 RCT LATE TREATMENT Is late treatment with quercetin beneficial for COVID-19? RCT 200 patients in Ukraine Improved recovery with quercetin (not stat. sig., p=0.5) Zupanets et al., Zaporozhye Med. J., doi:10.14739/2310-1210.2021.5.231714 Favors quercetin Favors control
Quercetin effectiveness in patients with COVID-19 associated pneumonia
Zupanets et al., Zaporozhye Med. J., doi:10.14739/2310-1210.2021.5.231714
Zupanets et al., Quercetin effectiveness in patients with COVID-19 associated pneumonia, Zaporozhye Med. J., doi:10.14739/2310-1210.2021.5.231714
Sep 2021   Source   PDF  
  Twitter
  Facebook
Share
  All Studies   Meta
RCT 200 patients in Ukraine, 99 treated with IV quercetin/polyvinylirolidone followed by oral quercetin/pectin, showing improved recovery with treatment.
risk of no recovery, 29.4% lower, RR 0.71, p = 0.50, treatment 9 of 99 (9.1%), control 13 of 101 (12.9%), NNT 26.
recovery time, 18.2% lower, relative time 0.82, p = 0.03, treatment 99, control 101.
Effect extraction follows pre-specified rules prioritizing more serious outcomes. Submit updates
Zupanets et al., 1 Sep 2021, Randomized Controlled Trial, Ukraine, peer-reviewed, 14 authors.
All Studies   Meta Analysis   Submit Updates or Corrections
This PaperQuercetinAll
Abstract: Оригинальные исследования УДК 616.24-002-06:[616.98:578.834COV]]-085.322Квер.035 DOI: 10.14739/2310-1210.2021.5.231714 Ефективність кверцетину у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19) І. А. Зупанець *1,А,F, О. А. Голубовська 2,А,F, О. О. Тарасенко 1,C,D, Н. П. Безугла М. Ф. Пасічник3,А, С. О. Карабиньош4,B, В. С. Копча 5,B, Л. В. Мороз 6,B, Г. В. Максимчук7,B, О. Я. Кобринська8,B, Р. М. Фіщук8,В, Д. І. Шульга9,B, Р. С. Морочковський10,B, М. С. Зощак11,B , 1,E Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна, 2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, 3ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна, 4КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради, м. Ужгород, Україна, 5Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 6Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна, 7КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, Україна, 8 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Івано-Франківської міської ради, Україна, 9КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Харківської обласної ради, Україна, 10КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна, 11 КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області, м. Ірпінь, Україна 1 A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті Ключові слова: кверцетин, пневмонія, COVID-19, терапія. Запорізький медичний журнал. 2021. Т. 23, № 5(128). С. 636-643 *E-mail: clinpharm@nuph.edu.ua Мета роботи – оцінити ефективність додаткового включення кверцетину у схему лікування хворих на пневмонію, що асоційована з коронавірусною хворобою COVID-19. Матеріали та методи. Ефективність двох лікарських форм кверцетину вивчали у 200 хворих, яких поділили на основну та контрольну групи, рівні за кількістю пацієнтів. Хворі основної групи на тлі базової терапії отримували кверцетин: кверцетин/полівінілпіролідон упродовж перших 10 діб внутрішньовенно краплинно з наступним пероральним застосуванням кверцетину/пектину протягом наступних 10 діб. Пацієнти з контрольної групи отримували тільки препарати базової терапії. Оцінювали динаміку симптомів захворювання (рівень сатурації, частота дихання, температура тіла, кашель, загальна слабкість), а також лабораторних маркерів (С-реактивний білок, феритин, D-димер). Результати. Послідовне застосування двох лікарських форм кверцетину на тлі базової терапії сприяє поліпшенню газообміну в легенях і прискоренню відновлення функції легень. Про це свідчить статистично значущо більша частка пацієнтів із позитивною динамікою за такими симптомами, як рівень сатурації та кашель, а також досягнення комплексного показника ефективності терапії на 2 доби раніше порівняно з групою контролю. Застосована схема лікування також сприяє стабілізації рівня D-димера у крові пацієнтів основної групи. Висновки. Застосування двох лікарських форм кверцетину на тлі базової терапії прискорює одужання хворих на пнев­ монію, асоційовану з коронавірусною хворобою, та може сприяти запобіганню прогресування COVID-19-асоційованої коагулопатії. Key words: quercetin, pneumonia, COVID-19, treatment. Zaporozhye medical journal 2021; 23 (5), 636-643 Quercetin effectiveness in patients with COVID-19 associated pneumonia I. A. Zupanets, О. А. Holubovska, O. O. Tarasenko,..
Late treatment
is less effective
Please send us corrections, updates, or comments. Vaccines and treatments are complementary. All practical, effective, and safe means should be used based on risk/benefit analysis. No treatment, vaccine, or intervention is 100% available and effective for all current and future variants. We do not provide medical advice. Before taking any medication, consult a qualified physician who can provide personalized advice and details of risks and benefits based on your medical history and situation. FLCCC and WCH provide treatment protocols.
  or use drag and drop   
Submit